Login

Login Close
---

---
A+ A A-
Felelős műszaki vezető:
 1. Az építési-szerelési munkák irányítása,
 2. Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek) betartatása, azok betartásának az általunk vezetett építkezéseken való ellenőrzése,
 3. Az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása, az építési munkahely átvétele, őrzésének biztosítása,
 4. Az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 5. A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 6. Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 7. Az építtetővel, illetve annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), továbbá az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés,
 8. Az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
 9. Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban,
 10. Az építményen végzett építési-szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása,
 11. Az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.

Műszaki pályázatírás:
Panelprogram:
Bérházak, társasházak felújítására egyedülálló lehetőség a kormányzat által útjára bocsátott panelprogram. Az EU is ad forrást, így mindenképpen nagy lehetőség a „lepusztult” bérházak felújítására, energiatakarékos korszerűsítésére. A támogatás példa nélküli, mert a költségek egyharmadát az önkormányzat, egyharmadát az állam adja, a tulajdonosnak csak a maradék harmadot, (maximum 500 ezer forint/lakás) kell előteremteni.
Akadálymentesítés:
Az esélyegyenlőségi törvény írja elő az akadálymentesítést, mely mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák.
Alapvető értelmezése szerint a fizikai, szellemi és érzékszervi fogyatékkal élők számára olyan környezet kialakítását jelenti, mely segíti korlátok nélküli közlekedésüket, tájékozódásukat, és általában minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak. Kiszélesítve a kört, ugyanez a segítség hasznára lehet az idősebbeknek is, de akár mindannyiunknak is.

Műszaki oktatás:
Mentor program:
Feltöltés alatt!
Műszaki ellenőri képzés:
Feltöltés alatt!

beige gray

© Presting