Login

Login Close
---

---
A+ A A-

Építési műszaki ellenőr

 1. az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése,
 2. az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása,
 3. az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése,
 4. az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 5. az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 6. biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon,
 7. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 8. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 9. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
 10. az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
 11. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 12. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
 13. a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

beige gray

© Presting