Login

Login Close
---

---
A+ A A-

Társasházkezelés


Társasházi közös képviseleti tevékenységünk során teljes körű pénzügyi, jogi, műszaki hátteret biztosítunk az általunk kezelt 178db társasházi lakás részére.
A közös képviselet ellátása, a következőket tartalmazza:

I. Közös képviselettel kapcsolatos feladatok:
Közös képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt,
A közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról tulajdonosok kiértesítése,
Közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal a törvények szerint május 31-ig,
Közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás, gazdasági veszélyben van a társasház.
II. Társasház működésével kapcsolatos teendők ellátása:
A társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása,
Társasházkezelésünk fontosnak tartja a társasház állagának, folyamatos felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése,
A Társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása(Leltár), azok állagának megóvása, karbantartása,
A szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése,
Meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére,
Felújítások előkészítése, vállakozók pályáztatása több árajánlat bekérése, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás,Szerződéskötés, számla kifizetés,
A tervezett felújítási munkálatok ellenőrzése,
Üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése,
Közüzemi számlák jóváhagyása és kiegyenlítése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás és a tevékenységük ellenőrzése,
A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése,Hibaelhárítások, előírt hatósági ellenőrzések (kémények, lift, érintésvédelem stb.) megszervezése, lebonyolítása.
III. Gazdasági, társasházkezelői, könyvelési feladatok, közös költségek:
A tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,
Közgyűlésnek javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan,
Közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése,
Közös költség tartozás esetén a közgyűlési határozat alapján a hátralékos tulajdonostárs tulajdonára a társasház javára szóló jelzálogjog-bejegyeztetés,
Tartozó tulajdonosokkal szemben bírósági fizetési meghagyások benyújtása, szükség esetén a végrehajtási eljárások megindítása,
A tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a társasház pénzével,
A közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése,
Pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások szigorú betartása,
A társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése,
A gazdasági események lekönyvelése az egyszeres könyvvitel számviteli előírásai alapján,
A tulajdonosok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak elektronikus lekönyveltetése,
A társasházak alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése,
Év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése,
Társasház adóbevallását, határidőre benyújtja.
IV. Nyilvántartási feladatok:
A kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos felvezetése,
Épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása; ezek dokumentálása,
A tulajdonostársakat terhelő, külön tulajdonuk használatát érintő bejelentési kötelezettségük alapján bejelentett adatok nyilvántartása,A közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása,
Az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat földhivatalhoz történő benyújtása, illetve azok egy-egy példányának megőrzése,
A szükséges szerződések megkötése a társasház nevében,
Lakónyilvántartó könyv vezetése, folyamatos karbantartása.

beige gray

© Presting